Učiteľ života

Možno sa s tým stotožňujete, možno nie. Učiteľ je však veľmi potrebná osobnosť pre našu spoločnosť.…