Ako funguje vysoká škola?


1. Akademický rok a semester
Na základnej a strednej škole sme mali školský rok, ktorý sa delil na dva polroky. Prvý a druhý. Na vysokej škole máme akademický rok, ktorý sa delí na dva semestre. Zimný a letný. Obidva semestre trvajú trinásť týždňov.

knihy

2. Krúžky
Krúžky sú niečo podobné ako trieda na základnej a strednej škole. Na vysokej škole študenti študujú určitý odbor a tam ich môže byť napríklad 60 (kľudne aj viac). Takže daný odbor sa rozdelí na tri krúžky, väčšinou podľa abecedy. Keďže po prvom ročníku študenti odchádzajú, tak sa zvyknú krúžky aj spájať.

knižky

3. Cvičenia, semináre a prednášky
Počet predmetov u každého študenta sa líši od danej vysokej školy. Väčšinou to však býva tak, že z jedného predmetu máme prednášku a cvičenie alebo seminár. Na prednáške sa daná problematika preberá teoreticky a na cvičení sa cvičí prakticky alebo na semináre sa preberá slovne (diskutuje sa). Na seminároch sa používajú aj rôzne príklady z praxe. Ide teda o priblíženie danej problematiky. Na prednášky chodievajú väčšinou celé fakulty spolu, ale na cvičenie alebo semináre len jeden krúžok.

4. Zápočty
Zápočty sú zápočtové písomky. Tie sa píšu z každého predmetu buď na jedenkrát alebo na dvakrát, aby bol daný študent pripustený ku skúške musí napísať daný zápočet minimálne na polovicu bodov z celkového počtu. Keď sú z jedného predmetu dva zápočty, zvykne sa prvý písať v nejakom piatom až šiestom týždni a druhý sa píše v dvanástom alebo v trinástom týždni. Keď je z predmetu iba jeden zápočet, tak sa píše až na konci semestra v dvanástom až trinástom týždni. Z niektorých zápočtov nemusíte mať minimálny počet bodov, pretože si to určujú samotný vyučujúci.

promoce

5. Skúšky
Na skúšku je potrebné sa naučiť väčšinou celú knihu a treba ju napísať alebo ústne zodpovedať na minimálne polovicu bodov. Niekedy však býva zápočet ťažší ako samotná skúška.