Učiteľ života

Možno sa s tým stotožňujete, možno nie. Učiteľ je však veľmi potrebná osobnosť pre našu spoločnosť. Kde by sme boli bez nich?
Asi by sme toho veľa nevedeli. Ale učiteľom nemusí byť pre nás len ten učiteľ, ktorý nás učil v škole. Učiteľom môže byť pre nás akákoľvek iná osoba, ktorá nás niečo naučila v tomto živote. Niečo potrebné, čo sme naozaj využili a preto si tú osobu ako učiteľa nesmierne vážime. Pretože nie je úspech, že budeme mať v škole čisté jednotky, ale úspech je keď svoje vedomosti využijeme v praktickom a reálnom živote.

třída

Predmety o ničom

V škole nás učia aj mnohé predmety, ktoré nemajú nič dočinenia s reálnym životom, ale sú potrebné, aby sa naplnili učebné osnovy. Tak to v živote chodí. Na niečo lepšie a užitočnejšie si musíme počkať, tým, že pretrpíme to horšie. A to by nás práve mali napríklad naučiť aj tieto predmety. Možno nič z nich nebudeme vedieť v budúcnosti a ani nás to o nič neukráti, ale sú potrebné na to, aby sme ostali pokorní a predsa len sa ich naučili.

Učiteľ života

To, že učiteľom môže byť pre nás ktokoľvek sme si spomenuli už v prvých riadkoch tohto článku. Preto je nesmierne dôležité vnímať svet okolo seba a osoby, ktoré nás obklopujú. Možno práve tá, ktorá sedí práve teraz pri vás, vás má toho toľko naučiť, ale vy ju nevnímate, pretože neustále ťukáte do telefónu. Treba si všímať svet okolo seba a žiť život. Pretože len tak sa vieme naučiť dostatok zručností pre život od osôb, ktoré majú byť našimi učiteľmi života.

učení

Teraz možno neprídete na to, ktorá osoba je to, ale časom keď budete starší, hneď sa vám to vyjasní. Áno, on ma naučil všetko potrebné. Len vďaka nej som tým človekom, akým som. Nikdy na ňu nezabudnem, toľko ma v živote naučila. To je naozaj poslanie. A nemusí to byť povolaním učiteľ, ale môže, nikdy nevieme. Ale práve preto si myslím, že učiteľa nemôže robiť každý. Treba na to mať POSLANIE OD BOHA…