Obedy zdarma pre deti sa od januára stanú realitou

Prezident Andrej Kiska podpísal novelizáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny podľa ktorej budú mať žiaci posledného ročníka základných škôl zabezpečený bezplatný obed od januára dvetisíc devätnásť a deti na základných školách od septembra. Poslanci koaličnej strany SMER – SD potvrdili, že dotácia bude predstavovať euro aj dvadsať centov na jedno dieťa na deň, kedy sa podujalo na výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na vyučovaní a prijalo obed. Štát do tohto ročne vloží osemdesiat až stodvadsať miliónov eur.

vaření

Čo je vlastne účelom tohto opatrenia? Autori zákona majú v pláne nielen zamedziť plytvaniu potravinami, ale v konečnom dôsledku podnietiť rodičov k zodpovednejšiemu prístupu k výžive a výchove svojich detí. Toto opatrenie považujú za dostatočne užitočné nakladanie prostriedkami štátneho rozpočtu.
Štát navyše prisľúbil obciam dotácie na všetko technické a personálne zabezpečenie pre realizáciu tohto projektu. Zlepšenie technického vybavenia jedální by malo stáť dva milióny eur. Ako chce vláda pomôcť ohľadom problémov so zabezpečením dostatku pracovníkov v jedálňach? SMER chce rozšíriť stavy zamestnancov v školských stravovacích zariadeniach o približne tisíc osôb pracujúcich v pozícii pomocné pracovné sily v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a vyčlení šesťdesiat eur na technické vybavenie pre každú osobu.

jídlo

Aký toto bude mať dôsledok? Na prvý pohľad znie tento nápad úžasne, ale otvára ďalšie otázky. Naozaj stačí na plnohodnotný obed pozostávajúci z polievky, hlavného jedla a nápoja pre jedno dieťa iba euro dvadsať? Neodrazí sa to na kvalite ponúkaných jedál? Stále si neviem predstaviť, ako sa z tohto nasýtia štrnásťroční deviataci. Som si istý, že čas ukáže, ako sa vláda vysporiada s nastávajúcimi možnými nedostatkami tohto opatrenia.