Ktorú firmu sa oplatí kúpiť?

Podnikateľský plán, ktorý by mohol fungovať, nosí vo svojej hlave možno viacero ľudí. Ale realizovať ho, k tomu sa odváži len štvrtina z nich. Spravidla je to preto, že mnohých nádejných podnikateľov súri nedostatok času alebo sa možno nechcú pustiť do náročnej byrokracie.

Základom je firma. Založená firma, ktorá bude platne zapísaná v Obchodnom registri (OR SR) a jej spoločník, konateľ bude pod jej menom môcť legálne rozbehnúť svoj biznis plán. Na Slovensku sú najobľúbenejšou a zároveň najčastejšou podnikateľskou formou spoločnosti s ručením obmedzeným, známe pod skratkou s.r.o.

  • Takúto obchodnú spoločnosť je následne potrebné zaevidovať takisto na živnostenský a daňový úrad.

Áno, zaberie to veľa času, nehovoriac o neochote úradníkov (česť výnimkám) a pravdepodobných komplikáciách, ktoré celý proces ešte viac natiahnu.

Podnikateľ, notes, počítač

Dnešní podnikatelia, či už tí začínajúci alebo skúsení, ktorí chcú rozšíriť svoj biznis, však poznajú rýchlejšie a menej náročné riešenie, po akom siahajú. Konkrétne si už založenú obchodnú spoločnosť kúpia. Na výber pritom majú firmy na predaj s historiou alebo novozaložené ready made s.r.o.

Prevažne ide o spomenuté obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré už sú zapísané v OR SR a majú splnené aj ďalšie potrebné záležitosti a sú skrátka pripravené pre svojich klientov. Na klienta sa prepíšu po tom, ako sa na neho prevedie ich obchodný podiel. Tým pádom sa kupujúci stáva ich spoločníkom/konateľom a môže legálne obchodovať v ich mene.

Budík, mince

Sú lepšie spoločnosti s históriou alebo ready made?

Záleží od toho, čo potrebujete a hľadáte. Chcete firmu so zvučným menom, ktorá bude vierohodne pôsobiť na obchodných partnerov? V tom prípade je lepšia s.r.o. s históriou.

Chcete rozbehnúť obchody s novým projektom a vyhnúť sa pri tom riziku, že sa na vás spoločne s kúpenou firmou prevedú aj jej záväzky a pohľadávky? V takom prípade je lepšie orientovať sa na ready made.