JavaScript si podmanil internet, teraz chce prevziať pracovnú plochu

Dnes má oveľa silnejšie využitie. Spoločnosti ako Google a Facebook budujú komplexné webové aplikácie podobné JavaScriptu; Od spustenia Node.js v roku 2009 sa stal aj jedným z najobľúbenejších jazykov pri budovaní softvéru na strane servera. Dnes ani web nie je dosť veľký na to, aby obsahoval univerzálnosť JavaScriptu: teraz sa dostáva do aplikácií pre desktop.html.jpg
 
Electron je platforma pre vývoj softvéru vytvorená spoločnosťou Github, ktorá umožňuje vývojárom používať JavaScript spolu s ďalšími webovými technológiami, ako sú HTML a CSS, na vytváranie desktopových aplikácií, ktoré môžu bežať na Windows, Macintosh OS X a Linux. Spoločnosť včera vydala prvú plnú verziu Electron. Ale niektoré z najväčších technologických mien už tento nástroj použili na tlačenie mimo prehliadača.
 
V minulom roku vydala spoločnosť Microsoft editor kódov s názvom Visual Studio Code, ktorý bol vytvorený pomocou programu Electron. Workplace chat unicorn Slack využíva Electron na vybudovanie svojho desktopového klienta.
 
Prečo sú všetky tieto spoločnosti používajúce tento programovací jazyk, keď existuje mnoho ďalších spôsobov, ako vytvoriť desktopové aplikácie? No, zvážte jeho vzostup na serveri. Vývojári už mali mnoho spôsobov, ako vytvoriť webové aplikácie na strane servera, keď Node.js prišiel. Ale napriek tomu sa stalo nesmierne populárnym, pretože vývojári mohli teraz používať rovnaký jazyk na písanie častí aplikácie a aplikácií na strane prehliadača. Ukazuje sa, že je užitočné mať na webe lingua franca. A to všadeprítomnosť robí migráciu web-jazyka na pracovnú plochu prirodzeným ďalším krokom.screen.png
 
Otvorené pre všetkých
Mnohé spoločnosti používajúce Electron budujú open source softvér, čo znamená, že kód je dostupný každému, kto ho skúma a modifikuje. Čím viac ľudí pochopí váš otvorený zdrojový kód, tým viac ľudí môže prispieť opravami chýb a novými funkciami do pôvodného projektu. Pomocou tohto jazyka, tieto spoločnosti otvárajú brány pre webové vývojárov, ktorí už poznajú jazyk, ale nie sú oboznámení s tradičnejšími programovacími jazykmi ako C ++.