Do americkej armády smerujú kyborgovia, no vedci varujú, že na to ešte nie sme pripravení

Obrovský pokrok v bioinžinierstve, ale aj v mnohých iných oblastiach techniky, ktorý zažívame, sa pomaly blíži k vytvoreniu kyborgov, ako vedci nazývajú vojakov, ktorých vlastnosti sú umelo vylepšené. Americká armáda má v pláne zaradiť ich do výcviku k ostatným vojakom, ale na dôsledky a na to, aký by to malo dopad pre civilistov, vojakov a aj celú armádu, zatiaľ nie je pripravené ani americké ministerstvo obrany.Žena – robot.jpg
 
Vieme, ale skutočne aj môžeme?
Na základe nebývalého pokroku vo vývoji technológií v medicíne, hlavne implantátov a protetických náhrad, je americká armáda presvedčená, že o niekoľko desaťročí bude môcť vylepšiť svojich vojakov napríklad nervovými implantátmi či špeciálnymi sietnicami, ktoré prepoja človeka so strojom a vytvoria z nich jeden celok, doposiaľ nepoznaným spôsobom. Nie je to iba technická výzva, ale spoločne s tým sa vynárajú aj mnohé právnické a etické otázky typu čo dokážeme a čo ešte môžeme urobiť.
 
Medzi vylepšeniami sú veľké rozdiely
Pod pojmom vylepšenie môžeme rozumieť napríklad náhradu zraku alebo niektorej z končatín človeka, ktorý o ne prišiel pri výbuchu, čím mu vylepšíme kvalitu života, proti tomu nemôžeme namietať. Iný prípad je, ak technológiou vylepšíme zdravého jedinca v snahe dodať mu schopnosti, ktoré doposiaľ nemal a posunúť ho na úroveň schopností „stroja“, to už vzbudzuje veľké obavy. Tie pretrvávajú  aj po začlenení týchto kyborgov do mužstva k ostatným vojakom, čo to urobí s morálkou či priateľstvami medzi nimi. Ďalším problémom je ich návrat do civilu, tu striehne tiež mnoho nástrah a natískajú sa nezodpovedané otázky.Vojenské cvičenie.jpg
 
Dosiahnuť celosvetovú jednotu je náročné a zdĺhavé
Komplikáciou je aj skutočnosť, že štandard, ktorý by hovoril o tom, čo to znamená byť človekom, v súčasnosti neexistuje, no v prípade, že vedci začnú na prerábaní jedincov naozaj pracovať, nejaký štandard bude musieť skutočne vzniknúť. Exekutíva, ale aj právny systém sa vyvíjajú oveľa pomalšie ako technológie, preto doposiaľ nemáme žiadne globálne normy, ktoré by dávali odpoveď na otázku, čo je ešte etické a legálne a čo je už cez čiaru. Pokiaľ sa svet na tomto dohodne a zjednotí, technológie sú už opäť o niečo ďalej.