Čo je BI a ako vám môže pomôcť?

BI predstavuje komplexné riešenie analýzy, pre pochopenie postavenia spoločnosti na trhu, v ktorom ste. Pre správnu BI stratégiu zahrňte kľúčové komponenty – vašu stratégiu, váš tím, zdroje a ukladanie dát. 

business

Ako vytvoriť svoju stratégiu BI

Pri príprave a implementácii novej stratégie BI je veľa čo treba zvážiť. Tu sú 4 hlavné komponenty, ktoré treba riešiť:
Zostrojte plán pre BI. Ujasnite si

 1. Aké sú hlavné ukazovatele, ktoré chcete sledovať? 
 2. Aké metriky sú pre vás najdôležitejšie na zlepšenie vašich stratégií? 
 3. Odkiaľ prichádzajú tieto informácie? 
 4. Určite svoje primárne potreby a začnite budovať stratégiu odtiaľ.

Priemyselné KPI :Nepoužívajte len údaje o svojej spoločnosti. Vyskúšajte svoje KPI v odvetví –  ako predaj, návratnosť investícií a ziskové rozpätie.  Sledujte vývoj kritérií v čase, aby ste presne vedeli, aké je postavenie na trhu.
Vlastné ukazovatele KPI : Nastavte si metriky špecifické pre spoločnosť, ktoré budete sledovať. Nastavte si to hneď na začiatku, aby ste vedeli, čo chcete sledovať a ako to robíte.
Historické údaje: Pokiaľ monitorujete zmeny v priebehu času, nemôžete plne pochopiť pokrok vášho podnikania.   
Klienti BI: Zvážte, kto bude používať vaše riešenie BI a ako uspokojiť ich potreby.

úspěch

Zostavte tím BI

Pri plánovaní a realizácii BI  rozdeľte  päť hlavných "rolí" BI, ktoré sa majú začleniť do vašej firmy. Rozdeľte tieto kompetencie medzi svojich zamestnancov:

 1. Vedúci BI má obchodné a technologické zručnosti, vytvára a realizuje stratégie BI.
 2. Vývojár BI navrhne a zostaví dátové siete na integráciu dát z rôznych zdrojov do dátového skladu.
 3. Analytik údajov získava, spracúva a sumarizuje údaje. 
 4.  DBA udržiava databázové systémy, vytvára nové databázové aplikácie, podporuje existujúce a riadi metaúdaje organizácie.
 5. Data vedecký pracovník používa počítačové programovanie, štatistiky, analytické nástroje, aby vytiahol z dát praktické poznatky.

 Zdroje údajov

Medzi hlavné zdroje údajov pre BI patria:

 1. Základné údaje sú generované firmou cez mobilnú aplikáciu, alebo internetový obchod.
 2. Periférne údaje sú generované z realizovaných nákupov cez CRM alebo analytický systém.
 3. Externé údaje sú zhromaždené z analýz trhu.

Umiestnenie údajov

Ak poznáte zdroje údajov, správne ich umiestnite. Vhodným riešením je vybudovanie dátového skladu.  Tu môžete vytvoriť komplexný prehľad o histórii vašej spoločnosti:

 1. návrh schémy,
 2. vybudujte cloud,
 3. rozhodnite sa pre veľkosť,
 4. zabezpečte súbežnosť,
 5. škálujte údaje.